RU Bouwadvies. Adviseren, Innoveren, Regisseren en Anticiperen

Adviseren
RU Bouwadvies adviseert bij bouwtechnische vraagstukken vanuit het drieluik; projectbeheersing, procesbeheersing en kostenbeheersing. Startend met een heldere opdrachtdefiniëring en grondige analyse beoordeelt RU Bouwadvies elk project op haalbaarheid, techniek, doorlooptijd en budget.
 
Innoveren
RU Bouwadvies maakt gebruik van de in eigen huis ontwikkelde, branche specifieke methodes. Met innovaties is virtueel bouwen – de ultieme voorbereiding op het bouwproces – neemt RU Bouwadvies een voorschot op de toekomst. Momenteel zijn we volop bezig met de integratie van bouwplanningen, programma van eisen en beheer en onderhoud aan de bouw informatie modellen.
 
Regisseren
RU Bouwadvies fungeert als belangrijke schakel tussen de ambities van alle partners in het bouwproces;
ontwikkelaar, architect en aannemer. een voorwaarde. Zeker nu bouwtrajecten steeds complexer worden, partners vroegtijdig moeten participeren en een andere rol krijgen in het proces.
 
Anticiperen
RU Bouwadvies beheerst voor haar opdrachtgevers het volledige bouwtechnische proces; van advisering tot uitvoering. Door te anticiperen, te adviseren en te regisseren. Met als resultaat: de borging van de ambities van alle partners, een hoge mate van efficiëntie en reductie van kosten.